Njoftim

Të nderuar Qytetar
Ju informojmë se për shkak të zbatimit të Ligji Nr. 05/L - 064 dhe udhëzimit administrativ 02/2017, Sistemi Elektronik i Patentë Shoferëve nuk do të jetë në funksion deri në vendosjen e këtyre ndryshimeve


Me respekt:
Agjencioni i Regjistrimit Civil.